Soubry for professionals

Disclaimer

Deze website is eigendom van Etabl. J. Soubry NV/SA

Contactgegevens

Verbrandhofstraat 51
8800 Roeselare

Tel: (+32) 051/22.23.20
Fax: (+32) 051/22.90.72

soubry@soubry.be
info@soubry.be

Ondernemingsnummer: BTW BE 0402754886

Disclaimer

 • Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website;Het bedrijf draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken. Desalniettemin is het bedrijf niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.
 • Het bedrijf staat er niet garant of waarborg voor of de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel is;
 • Het bedrijf is niet aansprakelijkheid voor schade:
  1. Toegebracht door de website
  2. Voortvloeiend uit het gebruik van de website
  3. In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website
  4. Voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen. Ook is het bedrijf gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade;
 • Het bedrijf behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website;
 • Het bedrijf behoudt zich het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is het bedrijf niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website;
 • Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks;
 • Het bedrijf behoudt zich het recht om zonder kennisgeving u de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen;

Etabl. J. Soubry NV/SA  hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel intern gebruikt worden in het kader van direct mailing en ons klantenbeheer.

De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Etabl. J. Soubry NV/SA  via info@soubry.be. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden (indien wel het geval vermelden aan wie).

Etabl. J. Soubry NV/SA - Verbrandhofstraat 51, 8800 Roeselare - Tel. (+32) 051/22.23.20 - Fax. (+32) 051/22.90.72