Privacy & cookies

1. Een dialoog van vertrouwen

Etabl. J. Soubry NV/SA wenst nog verder te gaan dan enkel het naleven van de wet door met u een vertrouwensrelatie op te bouwen.

Om u de beste service te verlenen, verzamelt Soubry de door u verschafte persoonlijke gegevens.

Deze worden voor volgende doeleinden gebruikt:
– Omdat wij op uw belang letten, krijgt u regelmatig tijdelijke aanbiedingen of uitnodigingen voor verscheidene Soubry gebeurtenissen toegestuurd.
– Omdat wij over de juiste gegevens wensen te beschikken, bieden wij u in al onze brieven de mogelijkheid de eventuele wijzigingen (adreswijziging) te vermelden. Hierdoor kunnen we conform onze verbintenis blijven communiceren.
– Omdat uw mening voor ons een waardevolle informatiebron is, zal men u vragen stellen over uw ervaring met Soubry. Hierdoor kunnen we uw verwachtingen beter begrijpen en ons bijgevolg nog verder verbeteren.

Het kan zijn dat we, tijdens de duur van uw bezoek op onze site, bepaalde onpersoonlijke informatie automatisch opslaan (zoals het type van navigatiesysteem of computer dat u gebruikt). Deze inlichtingen laten ons echter niet toe u te identificeren en dienen enkel om uw bezoek vlotter te doen verlopen of om statistieken bij te houden.
Wanneer u onze site bezoekt kunnen we heel uitzonderlijk informatie (cookies) op uw harde schijf plaatsen. Cookies bieden de mogelijkheid u een site voor te stellen die beter aan uw wensen voldoet bij uw volgend bezoek.
De meerderheid van de Internet navigatiesystemen bieden de mogelijkheid de cookies van uw harde schijf te wissen, ze te blokkeren of te vragen dat ze systematisch vermeld worden alvorens ze op de harde schijf geplaatst worden. Om hierover meer te weten, verwijzen wij u graag naar het informatiescherm van het door u gebruikte navigatiesysteem.

2. Uw rechten

Op wettelijk vlak beschikt u over volgende rechten :
– Recht op informatie : welke zijn de doeleinden (zie lager) en wie verwerkt de gegevens. In dit geval is het Etabl. J. Soubry NV/SA, Verbrandhofstraat 51, 8800 Roeselare.
– Recht op inzage en controle : U kan ten alle tijde toegang hebben tot de gegevens die Soubry over u heeft of nakijken of u in de database van Soubry staat. Gelieve ons deze aanvraag per post te sturen om u met zekerheid te kunnen identificeren (uw naam, voornaam, volledig adres). Dit vormt de waarborg dat u de enige bent die toegang kan hebben tot uw persoonlijke gegevens.
– Recht op verzet : U kan zich ten alle tijde verzetten tegen het gebruik van uw gegevens door Soubry door ons uw aanvraag per post toe te sturen.
– Recht op verbetering : U kan ons de wijzigingen die aan uw gegevens aangebracht moeten worden ten alle tijde meedelen per post.

Etabl. J. Soubry NV/SA
Verbrandhofstraat 51
8800 Roeselare
3. Cookies
Onderhavige informatie is gericht op het gebruik van « cookies » op het geheel van webpagina’s die toegankelijk zijn onder de domeinnamen www.Soubry.be (hierna «Onze Sites» genoemd). De gebruiker die één van deze pagina’s bezoekt wordt hierna « de Gebruiker » of « U/Uw» genoemd.

WAT ZIJN COOKIES ?

De Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL) definieert een « cookie » (metabestand) als informatiebundels die gebruikt worden bij een communicatie en
die  niet  uitsluitend  deel  uitmaken  van  de  inhoud  van  de  communicatie,  maar  die  informatie bevatten  over  de  context  of  over  de  inhoud  van  de  communicatie  (ontwerp van aanbeveling uit eigen beweging betreffende het gebruik van cookies CO-AR-2012-004).

Deze informatie wordt, in het algemeen, opgeslagen op uw computer in een eenvoudig tekstbestand waartoe een server toegang heeft en zo de gegevens kan lezen en registreren.

Het bevat met name volgende informatie:
• de naam van de aanschrijvende server;
• meestal in de vorm van een uniek identificatienummer;
• eventueel een vervaldatum
Deze cookies bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie.

Een cookie is noodzakelijkerwijs verbonden aan één enkele domeinnaam (die die door de server is ingesteld) zodat slechts één verzoek van diezelfde server toegang verschaft.

Onze Sites omvatten een systeem van cookies. Zo wordt de Gebruiker geïnformeerd dat er tijdens bezoeken aan onze Sites automatisch cookies kunnen worden geïnstalleerd.
Cookies zijn bestanden die worden verstuurd naar de harde schijf van de Gebruiker om zo de navigatie op onze Sites te vergemakkelijken en om bezoekstatistieken of gepersonaliseerde publiciteit op basis van de navigatie van de Gebruiker te kunnen vaststellen.

De Gebruiker kan het versturen van cookies uitschakelen door de instellingen van zijn/haar webbrowser te wijzigen.

DE VERSCHILLENDE SOORTEN COOKIES DIE WIJ GEBRUIKEN

De verschillende manieren waarop cookies op onze Sites worden gebruikt:

1. Anonieme cookies voor het meten van verkeer en gebruik van online diensten

Cookies van het type bezoekersstatistieken worden gebruikt om de bezoeken aan onze sites te kunnen meten (het aantal bezoeken, de gemiddeld gespendeerde tijd per bezoeker, de elementen waarop geklikt wordt, …) Het doel van deze cookies is het continue verbeteren van onze Sites om er zodoende zorg voor te dragen dat zij overeenkomen met uw behoeften.

Cookies van het type publieksmetingen zijn strikt anoniem en staan op geen enkele wijze de identificatie van de Gebruikers van Onze Sites toe, evenmin het verzamelen van persoonlijke gegevens (zoals bijvoorbeeld naam, IP-adres, …).

2. Cookies van derden op sites van derden

Het merendeel van de internetpubliciteit van Soubry wordt afgebeeld op internetsites van derden en is geïmplementeerd door en oproepbaar via derde partijen (bijvoorbeeld een reclameregie). Deze derden maken gebruik van hun eigen cookies om te analyseren hoeveel personen de banneradvertentie hebben bekeken en/of erop hebben geklikt. Deze cookies zijn ingesteld door derden en vallen onder het cookiebeleid van de ondernemingen die ze hebben ingesteld. Wij hebben geen toegang tot deze cookies noch de mogelijkheid deze in te stellen.

4. Cookies van derden op Onze Sites

Soubry maakt gebruik van andere cookies van derden om zo de route van de gebruiker op onze sites te bepalen.
Deze cookies worden uitgegeven door ons of door onze technische dienstverleners om het internetverkeer van de verschillende contents en rubrieken van onze website te meten, zodat deze geëvalueerd en beter georganiseerd kunnen worden. Deze cookies maken het ook mogelijk om, indien nodig, navigatieproblemen op te sporen en daarmee het gebruiksgemak van onze diensten te verbeteren. Deze cookies produceren slechts anonieme statistieken en frequentievolumes, zonder verzameling van persoonsgegevens. Deze cookies zullen ook worden gebruikt om onze websites te personaliseren op basis van anonieme gegevens verzameld van onze Soubry websites. De levensduur van deze cookies voor meting van het internetverkeer bedraagt niet meer dan 90 dagen.

5. Flash-cookies

Onze Sites maken gebruik van Adobe Flash Player voor de presentatie van een gedeelte van onze content. Om uw gebruikerservaring te verbeteren worden er «local shared object» (of «flash-cookies») gebruikt om U bepaalde functionaliteiten te kunnen bieden. Deze cookies mogen niet beheerd worden op niveau van uw webbrowser maar wel via de software van Adobe Flash Player™.

Adobe’s website biedt uitleg over de gebruikte cookies via http://www.adobe.com/products/flashplayer/security