Kathy

Kathy Blomme is Directrice van vzw Kansarmen Vlaanderen. Door gezondheidsproblemen kon ze niet makkelijk meer aan de slag op de arbeidsmarkt, maar Kathy is niet de persoon om stil te zitten. Ze had per toeval iets opgevangen over vzw Kansarmen Vlaanderen, en besloot daar haar tijd en energie in te steken.

Vzw Kansarmen Vlaanderen

Kansarmen Vlaanderen helpt iedereen die echt in nood zit met eten, kledij, huishoudelijk gerief & speelgoed en nog veel meer. En dat helemaal gratis. De leden kunnen gaan kijken op een fotosite waar ze uit allerlei kledij en spullen kunnen kiezen wat ze nodig hebben. Wanneer het mogelijk is, organiseert ze ook evenementen zoals een Sinterklaasfeest en Kerstfeest. Maar dat kan alleen wanneer er genoeg giften zijn. Het ledenaantal stijgt helaas elk jaar, waardoor steeds meer middelen, sponsors, opslagruimte en handen nodig zijn om de belangrijke hulp te kunnen blijven bieden.

De warmste week

En Kathy zou zichzelf niet zijn, mocht ze geen warme oproep willen doen. Alle vrijwilligers die aan de slag gaan tijdens de Warmste Week zijn voor haar helden, want de opbrengsten daarvan maken echt een verschil in de werking van de vzw, omdat ze spijtig genoeg geen subsidies krijgen van de overheid. Dus vooral blijven doen!

Kathy’s boodschap

“Help elkaar, bijvoorbeeld door giften en kledij in goede staat enz aan goede doelen te schenken, wees behulpzaam voor je naaste, geef warmte want vergeet nooit dat je zelf in zo een situatie kan terecht komen in deze wereld! Vele mensen staan daar echt niet genoeg bij stil … “

Ken jij ook iemand die een bloemetje verdient? Nomineer die persoon dan snel via ons formulier.