Privacy Policy GDPR
N.V. Etabl. J. SOUBRY

Etabl. J. Soubry met maatschappelijke zetel te Roeselare, Verbrandhofstraat 51, ingeschreven in het K.B.O onder nummer 0402.754.886, (hierna afgekort als SOUBRY) engageert zich om uw persoonlijke gegevens enkel te verwerken zoals voorgeschreven volgens de GDPR-wetgeving (General Data Protection Regulation) die in voege is vanaf 25 mei 2018. SOUBRY is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Voor vragen m.b.t. deze materie kan u terecht via mail op privacy@soubry.be of per post op NV Soubry, Verbrandhofstraat 51, 8800 Roeselare.

Persoonsgegevens die wij verwerken

SOUBRY verwerkt de volgende persoonsgegevens in de volgende gevallen :

 1. Recrutering : u solliciteert voor een vacante betrekking, stage of vakantiejob en vult het online-sollicitatieformulier in of stuurt het formulier met uw CV op een andere manier door en legt eventueel testen af. Deze omvatten gegevens zoals naast identificatiegegevens gegevens over opleiding, carrière, motivatie, testresultaten, etc…
 2. Commerciële relatie of relatie met overheid/inspecties : u treedt in contact met SOUBRY voor aankoop/verkoop van goederen en diensten, voor inspecties/audits van overheidswege of andere instanties of voor andere administratieve dossier met de overheid of andere instanties en geeft hierbij persoonsgegevens zoals naam, voornaam, geslacht, functie en bedrijf door. Bij bezoek kunnen ook gezondheidsvragen gesteld worden in het kader van voedselveiligheid.
 3. Bezoek websites : u bezoekt de SOUBRY website zonder uw naam of andere info door te geven. Hierbij wordt wel uw IP-adres, uw browser, uw besturingssysteem, de externe website die u heeft doorverwezen naar deze website en de datum en tijd van elke door u bezochte pagina geregistreerd.
 4. Inloggen op websites : u logt in op de SOUBRY website met ID en paswoord en verstrekt persoonsgegevens zoals naam, voornaam, geslacht, …. Gezien dit gebeurt via het bezoek aan de website, worden ook de gegevens uit punt 3 bijgehouden. U kan inloggen voor het professionele deel, waarbij dezelfde regels gelden als voor het 2e U kan ook inloggen als consument, waarbij dezelfde regels gelden als voor het 5e geval.
 5. Consument : u treedt in contact met SOUBRY als consument via de website, email of telefoon en verstrekt persoonsgegevens zoals naam, adres, telefoon en e-mail adres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via bovenstaand adres, zodat deze informatie kan verwijderd worden.

Doeleinden voor het verzamelen van de persoonsgegevens

 1. Recrutering : persoonsgegevens in het kader van recrutering, waaronder o.a. het sollicitatieformulier, het CV en informatie bekomen tijdens het interview, worden uitsluitend verwerkt en gebruikt om uw geschiktheid na te gaan voor de door u beoogde functie en voor de communicatie met u als sollicitant.
 2. Commerciële relatie of relatie met overheid/inspecties : de persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om u via de verschillende klassieke wegen (email, telefoon, etc…) te kunnen contacteren binnen dit kader. Eventuele vragen rond gezondheid bij bezoek zijn noodzakelijk in het kader van voedselveiligheid.
 3. Bezoek websites : de verzamelde informatie wordt gebruikt om uw voorkeuren te kunnen onthouden, voor statistische doeleinden en voor de verdere verbetering van de website.
 4. Inloggen op websites : de gegevens in het kader van het bezoek aan de professionele website wordt bijgehouden teneinde te kunnen nagaan of er een (potentieel) commerciële relatie is met SOUBRY en u te kunnen contacteren in dit kader. Als consument worden uw persoonsgegevens bijgehouden voor de redenen aangegeven onder punt 5.
 5. Consument : als consument worden uw persoonsgegevens bijgehouden om u nieuwsbrieven of informatie omtrent onze producten te kunnen sturen, in het kader van enquêtes, u te kunnen contacteren in het kader van commerciële acties of u een antwoord te kunnen bieden in geval vragen of klachten omtrent één van onze producten. De doelstelling is dus ook onze producten en diensten te kunnen verbeteren aan de hand van informatie van onze consumenten.

Toestemming

Door de website te gebruiken en/of persoonsgegevens mee te delen, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop SOUBRY persoonsgegevens verzamelt en bijhoudt, zoals beschreven in deze Privacy Policy. U gaat ook akkoord met de opgegeven bewaartermijnen, Indien u hiermee niet akkoord gaat, kan u hiervoor een afwijking vragen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SOUBRY bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, dit binnen de wettelijke verplichtingen met een maximum van 10 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

SOUBRY verkoopt uw gegevens niet aan derden door en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer dit operationeel vereist is. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Soubry blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wat recrutering betreft, kan SOUBRY informatie omtrent kandidaten uitwisselen met recruteringsbureau’s die mee instaan voor de aanwerving of testing/assessment van de kandidaten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SOUBRY gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. SOUBRY gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. In Cookies worden geen persoonsgegevens opgeslagen. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Het bevat met name volgende informatie:

 • de naam van de aanschrijvende server;
 • meestal in de vorm van een uniek identificatienummer;
 • eventueel een vervaldatum

Deze cookies bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden.

De verschillende manieren waarop cookies op onze Sites worden gebruikt:

 1. Anonieme cookies voor het meten van verkeer en gebruik van online diensten

Cookies van het type bezoekersstatistieken worden gebruikt om de bezoeken aan onze sites te kunnen meten (het aantal bezoeken, de gemiddeld gespendeerde tijd per bezoeker, de elementen waarop geklikt wordt, …) Het doel van deze cookies is het continue verbeteren van onze Sites om er zodoende zorg voor te dragen dat zij overeenkomen met uw behoeften. Cookies van het type publieksmetingen zijn strikt anoniem en staan op geen enkele wijze de identificatie van de Gebruikers van Onze Sites toe, evenmin het verzamelen van persoonlijke gegevens (zoals bijvoorbeeld naam, IP-adres, …).

 1. Cookies van derden op sites van derden

Het merendeel van de internetpubliciteit van Soubry wordt afgebeeld op internetsites van derden en is geïmplementeerd door en oproepbaar via derde partijen (bijvoorbeeld een reclameregie). Deze derden maken gebruik van hun eigen cookies om te analyseren hoeveel personen de banneradvertentie hebben bekeken en/of erop hebben geklikt. Deze cookies zijn ingesteld door derden en vallen onder het cookiebeleid van de ondernemingen die ze hebben ingesteld. Wij hebben geen toegang tot deze cookies noch de mogelijkheid deze in te stellen.

 1. Cookies van derden op onze sites

Soubry maakt gebruik van andere cookies van derden om zo de route van de gebruiker op onze sites te bepalen.
Deze cookies worden uitgegeven door ons of door onze technische dienstverleners om het internetverkeer van de verschillende contents en rubrieken van onze website te meten, zodat deze geëvalueerd en beter georganiseerd kunnen worden. Deze cookies maken het ook mogelijk om, indien nodig, navigatieproblemen op te sporen en daarmee het gebruiksgemak van onze diensten te verbeteren. Deze cookies produceren slechts anonieme statistieken en frequentievolumes, zonder verzameling van persoonsgegevens. Deze cookies zullen ook worden gebruikt om onze websites te personaliseren op basis van anonieme gegevens verzameld van onze Soubry websites. De levensduur van deze cookies voor meting van het internetverkeer bedraagt niet meer dan 90 dagen.

 1. Flash cookies

Onze Sites maken gebruik van Adobe Flash Player voor de presentatie van een gedeelte van onze content. Om uw gebruikerservaring te verbeteren worden er «local shared object» (of «flash-cookies») gebruikt om U bepaalde functionaliteiten te kunnen bieden. Deze cookies mogen niet beheerd worden op niveau van uw webbrowser maar wel via de software van Adobe Flash Player™.

Adobe’s website biedt uitleg over de gebruikte cookies via http://www.adobe.com/products/flashplayer/security


Wat zijn onze functionele cookies?

1/ De volgende cookies worden gebruikt door de WPML-plugin. Deze cookies worden ingesteld zodra je een pagina van soubry.be bezoekt.
_icl_current_language: Deze cookie onthoud in welke taal je de website bezoekt of bezocht hebt.
_icl_visitor_lang_js: Deze cookie onthoud als de website je omleid naar en andere taal.
bewaartermijn: 1 jaar
 wpml_browser_redirect_test: Deze cookie wordt gebruikt om te testen of je browser cookies toelaat en opslaat.
bewaartermijn: 1 jaar

Gedetailleerde info over hoe hun cookies werken vind je op https://wpml.org/documentation/support/browser-cookies-stored-wpml/
https://wpml.org/documentation/privacy-policy-and-gdpr-compliance/

2/ Als de gebruiker de cookiebar wegklikt, dan slaan we de cookie ‘legal-cookies‘ op. Hierin bewaren we de voorkeuren van de gebruiker omtrent het gebruik van cookies op deze website.
Indien marketing en analyzing cookies zijn toegestaan, kunnen we via een geanonimiseerde Google Analytics account het surfgedrag van een bezoeker nagaan. Hierbij zien we geen persoonsgegevens of gegevens die kunnen leiden tot een identiteit van een individu.

Naam van de cookie: legal-cookies
bewaartermijn: 7 dagen

3/ *-modal (bvb al-dente-modal): cookie om de browser eraan te herinneren dat je als gebruiker de popup al hebt gezien.
bewaartermijn: 7 dagen

Wat zijn onze analyse cookies?

Google Analytics

Gegevens over website bezoek, inclusief internetbrowser en apparaat type. Deze gegevens worden geanonimiseerd verwerkt in Google Analytics.
Bewaartermijn: 38 maanden

Naam van de cookies: _GA, _GAT, _GID
bewaartermijn: 2 jaar

Facebook Pixel

Effectiviteit van advertenties meten (het percentage mensen dat via een advertentie op de website terecht komt, zich aanmeldt voor de nieuwsbrief en een bestelling plaatst) en vergelijken met eerdere resultaten.

Naam van de cookie: _fbp
Bewaartermijn: 6 maanden

Hotjar

Om de verbetering van de gebruikerservaring op onze internetpagina’s maken wij gebruik van de software van Hotjar: http://www.hotjar.com, Met deze software kunnen wij het gebruikersgedrag (muisbewegingen, klikken, invoer via het toetsenbord, scrollhoogte enz.) op onze pagina’s meten en analyseren.

Naam van de cookie: _hjid
Bewaartermijn: 6 maanden


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SOUBRY en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@soubry.be.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SOUBRY neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. In het geval u een probleem vaststelt, kan u contact opnemen met ons via bovenstaande adressen.

Wijziging aan deze overeenkomst

SOUBRY houdt zich het recht voor om haar Privacy Policy te allen tijde te actualiseren. De laatste versie die van toepassing is kan men steeds terug vinden op de website onder ‘Privacy & Cookies’.