Allergenen en wetgeving

Informatie over de gewijzigde allergenenwetgeving

Op 13 december 2014 werd een nieuwe verordening van de EU van kracht over het verstrekken van voedselinformatie (Verordening Voedselinformatie 1169/2011).

Een belangrijk onderdeel van de nieuwe Verordening betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten gaat over het vermelden van allergenen.

De Belgische invulling van deze verordening schrijft voor dat deze info op een mondelinge of schriftelijke manier gegeven kan worden.

Waar kan u terecht voor meer informatie omtrent de allergenen in onze producten?

  1. Op onze productverpakkingen
    Deze informatie is de meest veilige wegens altijd correct (wat erop staat, zit er ook in). Alle verpakkingen geproduceerd na 13/12/2014 zijn conform de nieuwe allergenenwetgeving.

  2. Op onze website www.soubry.be. Hier vindt u alle informatie (o.a. ingrediĆ«ntendeclaratie en allergenen) per product.

  3. Via Trustboxhttp://trust-box.be/ Al onze producten werden in dit platform opgeladen en zijn beschikbaar voor elkeen die aangemeld is.

De stelregel blijft dat de fysieke verpakking de enige echte en sluitende informatiebron is.