Privacy & cookies

Privacy Policy GDPR
N.V. Etabl. J. SOUBRY

Etabl. J. Soubry met maatschappelijke zetel te Roeselare, Verbrandhofstraat 51, ingeschreven in het K.B.O onder nummer 0402.754.886, (hierna afgekort als SOUBRY) engageert zich om uw persoonlijke gegevens enkel te verwerken zoals voorgeschreven volgens de GDPR-wetgeving (General Data Protection Regulation) die in voege is vanaf 25 mei 2018. SOUBRY is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Voor vragen m.b.t. deze materie kan u terecht via mail op privacy@soubry.be of per post op NV Soubry, Verbrandhofstraat 51, 8800 Roeselare.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

SOUBRY verwerkt de volgende persoonsgegevens in de volgende gevallen :

  1. Recrutering : u solliciteert voor een vacante betrekking, stage of vakantiejob en vult het online-sollicitatieformulier in of stuurt het formulier met uw CV op een andere manier door en legt eventueel testen af. Deze omvatten gegevens zoals naast identificatiegegevens gegevens over opleiding, carrière, motivatie, testresultaten, etc…

  2. Commerciële relatie of relatie met overheid/inspecties : u treedt in contact met SOUBRY voor aankoop/verkoop van goederen en diensten, voor inspecties/audits van overheidswege of andere instanties of voor andere administratieve dossier met de overheid of andere instanties en geeft hierbij persoonsgegevens zoals naam, voornaam, geslacht, functie en bedrijf door. Bij bezoek kunnen ook gezondheidsvragen gesteld worden in het kader van voedselveiligheid.

  3. Bezoek websites : u bezoekt de SOUBRY website zonder uw naam of andere info door te geven. Hierbij wordt wel uw IP-adres, uw browser, uw besturingssysteem, de externe website die u heeft doorverwezen naar deze website en de datum en tijd van elke door u bezochte pagina geregistreerd.

  4. Inloggen op websites : u logt in op de SOUBRY website met ID en paswoord en verstrekt persoonsgegevens zoals naam, voornaam, geslacht, …. Gezien dit gebeurt via het bezoek aan de website, worden ook de gegevens uit punt 3 bijgehouden. U kan inloggen voor het professionele deel, waarbij dezelfde regels gelden als voor het 2e U kan ook inloggen als consument, waarbij dezelfde regels gelden als voor het 5e geval.

  5. Consument : u treedt in contact met SOUBRY als consument via de website, email of telefoon en verstrekt persoonsgegevens zoals naam, adres, telefoon en e-mail adres.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via bovenstaand adres, zodat deze informatie kan verwijderd worden.

DOELEINDEN VOOR HET VERZAMELEN VAN DE PERSOONSGEGEVENS

  1. Recrutering : persoonsgegevens in het kader van recrutering, waaronder o.a. het sollicitatieformulier, het CV en informatie bekomen tijdens het interview, worden uitsluitend verwerkt en gebruikt om uw geschiktheid na te gaan voor de door u beoogde functie en voor de communicatie met u als sollicitant.

  2. Commerciële relatie of relatie met overheid/inspecties : de persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om u via de verschillende klassieke wegen (email, telefoon, etc…) te kunnen contacteren binnen dit kader. Eventuele vragen rond gezondheid bij bezoek zijn noodzakelijk in het kader van voedselveiligheid.

  3. Bezoek websites : de verzamelde informatie wordt gebruikt om uw voorkeuren te kunnen onthouden, voor statistische doeleinden en voor de verdere verbetering van de website.

  4. Inloggen op websites : de gegevens in het kader van het bezoek aan de professionele website wordt bijgehouden teneinde te kunnen nagaan of er een (potentieel) commerciële relatie is met SOUBRY en u te kunnen contacteren in dit kader. Als consument worden uw persoonsgegevens bijgehouden voor de redenen aangegeven onder punt 5.

  5. Consument : als consument worden uw persoonsgegevens bijgehouden om u nieuwsbrieven of informatie omtrent onze producten te kunnen sturen, in het kader van enquêtes, u te kunnen contacteren in het kader van commerciële acties of u een antwoord te kunnen bieden in geval vragen of klachten omtrent één van onze producten. De doelstelling is dus ook onze producten en diensten te kunnen verbeteren aan de hand van informatie van onze consumenten.

TOESTEMMING

Door de website te gebruiken en/of persoonsgegevens mee te delen, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop SOUBRY persoonsgegevens verzamelt en bijhoudt, zoals beschreven in deze Privacy Policy. U gaat ook akkoord met de opgegeven bewaartermijnen, Indien u hiermee niet akkoord gaat, kan u hiervoor een afwijking vragen.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

SOUBRY bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, dit binnen de wettelijke verplichtingen met een maximum van 10 jaar.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

SOUBRY verkoopt uw gegevens niet aan derden door en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer dit operationeel vereist is. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Soubry blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wat recrutering betreft, kan SOUBRY informatie omtrent kandidaten uitwisselen met recruteringsbureau’s die mee instaan voor de aanwerving of testing/assessment van de kandidaten.